Certyfikat BESA

Certyfikat BESA

Projekt BESA FINGER CAR

FINGER CAR został certyfikowany na podstawie testów przeprowadzonych przez Austriacki Instytut Zdrowia. Badany jest wpływ produktu na osoby z rozregulowanym systemem informacji energetycznej, w naszym przypadku były to dzieci z zaburzeniami uwagi i dzieci z zaburzeniami motorycznymi.

Badania na tych dzieciach wyraźnie wykazały, że praca z FINGER CAR ma pozytywny wpływ na powyższe zaburzenia. Dzieci były spokojniejsze, bardziej skupione, poprawiły się ich zdolności koordynacyjne, a praca z FINGER CAR sprawiała im radość.

Streszczenie  |  Wyniki badań

Streszczenie:

Przeprowadzone przez IFVBESA testy BESA nad energetyczną i fizyczną skutecznością „Trihorse FINGER CAR” jednoznacznie wykazały, że zabawka potrafi zneutralizować bioenergetyczno-informacyjnie istotne czynniki stresogenne w systemie energetycznym osób używających „Trihorse FINGER CAR”. Za pomocą analizy systemu bioenergetycznego systematycznie sprawdzono na poziomie bioenergetyczno-informacyjnym wpływ wyżej wymienionych czynników stresowych na osoby badane, obserwując ich system meridianów i energetyczno-biologiczne obwody kontrolne.

Testy BESA PRZED - PO wykazują znaczące zmiany w badanych punktach akupunkturowych oraz w systemie meridianów. Dane pomiarowe oraz ich kluczowe liczby potwierdzają z jednej strony obciążenie organizmu badanych osób przez pola zakłócające, z drugiej zaś strony wyjaśniają, w jaki sposób po zastosowaniu „Trihorse FINGER CAR” napięcie zostaje przekształcone w biokompatybilną energię przyjazną dla ciała. Oznacza to, że nastąpiła optymalna dynamika regulacji. Zatem, według IFVBESA, można wyraźnie mówić o optymalnej, znaczącej poprawie sytuacji energetycznej organizmu.

Wszystkie wartości pomiarowe uległy znacznej poprawie przechodząc z przeważnie 100-procentowego niebieskiego zakresu pomiarowego do zielonego pola. Oznacza to, że nastąpiła optymalna dynamika regulacji. Zatem, według IFVBESA, można wyraźnie mówić o optymalnej, znaczącej poprawie sytuacji energetycznej organizmu.

 

 

Samochodzik Finger Car firmy TRIHORSE to zabawka z wysokiej jakości czeskiego drewna, która rozwija zdolność skupienia się, sprawność ruchową i kreatywność waszego dziecka.

 

Wyniki badań:

W testach BESA zbadano efekty zastosowania pojazdu „Trihorse FINGER CAR”. W przeciwieństwie do testów PRZED, w których nie zastosowano „Trihorse FINGER CAR”, uzyskano pozytywne wyniki pomiarów, wskazujące na neutralizację czynników niekorzystnych. Dynamika regulacji rozwinęła się do optymalnego zakresu efektywnego. Z holistycznego punktu widzenia można założyć, że pozytywny efekt wystąpi również u innych osób używających „Trihorse FINGER CAR”.

Poprzez udowodnienie bioenergetyczno-informacyjnej skuteczności „Trihorse FINGER CAR” w projekcie P369 spełnione zostały warunki do otrzymania znaku jakości BESA nadawane przez międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe BESA.

Przejdź do pełnego raportu